Kontakta oss:
-------------------------
Ledet AB

Bergdalag. 24
215 80 Malmö
Tel: 040-92 31 00
Fax: 040-92 36 00
E-mail: info@ledet.se
TILLBAKA 
- Vår personal har MBA - utbildning inom projekthantering.
- Vi har IPMA* - certifierade projektledare enligt IPMA:s högsta certifieringsnivå i Sverige.
- Vi har även PMI** - certifierade projektledare (PMP=Project Manager Profesional).
- Vi tillhandahåller kompetens inom projektstyrning och projektledning.
*(IPMA = International Project Management Association)
**(PMI = Project Management Institute)