Kontakta oss:
-------------------------
Ledet AB

Bergdalag. 24
215 80 Malmö
Tel: 040-92 31 00
Fax: 040-92 36 00
E-mail: info@ledet.se
TILLBAKA 
Vi tillhandahåller kompetens inom:
- Identifiering och utveckling av administrativa processer.
- Processorientering av verksamheter.
- Framtagande av verktyg och stöd för processorienterat arbetssätt.